case featured

case: Når digitalisering vender op og ned på markedet

case: Når digitalisering vender op og ned på markedet

Dette indlæg er produceret som en del af #KICDK – Kunden i Centrum. KICDK er et samarbejde mellem Dansk Erhverv, NBI, ITBranchen, Sitecore og en række af branchens stærkeste aktører inden for “strategisk kundecentricitet” med målet om at rykke konkurrencefordelene for danske virksomheders digitalisering og kundecentricitet. Læs mere om #KICDK – eller start med at måle din egen kundecentricitet på kundemålskiven her.

 

Skrevet af Christine Kjær Jacobsen

 

Du kender dem, som dem der overvåger medierne og holder øje med hvad der bliver skrevet om din virksomhed. Men som så mange andre er også medielandskabet blevet disruptet, og Infomedia har været nødt til at tænke sin kerneforretning ind i en ny digital virkelighed, sætte kunden i centrum og ændre sin forretningsmodel.

 

 

En Branche i bevægelse

De første medieovervågningsselskaber blev etableret for mere end 120 år siden. Helt frem til slut 1990érne forgik det hovedsageligt manuelt: man brugte saks for at levere presseklip, radio og TV blev resumeret. Så kom digitaliseringen.

 

De seneste år har markedet taget et kvantespring. Sociale medier er eksploderet i antal og dataomfang, og nye teknologier til medieovervågning og dataanalyser i form af machine learning, data mining og kunstig intelligens vinder frem. Robotteknologierne kan kortlægge artikler og indhold på få sekunder og er dermed i fuld gang med at disrupte markedet for medieovervågning. Infomedia har f.eks i løbet af få år skulle omstille sig fra at dække ca. 100,000 printartikler årligt til i dag at håndtere mere end 10 mio. artikler årligt.

 

Dansk Erhverv Konference
Foto: Søren Wesseltoft 22.11.2016

Vi har hørt om disruption før, men man kan i den grad tale om, at medieovervågningsbranchen de seneste år er blevet vendt på hovedet. Thomas Vejlemand nævner fire afgørende tendenser der har spillet en rolle for Infomedia og branchens disruption i den nye digitale virkelighed:

 • Nyhedsforbruget er eksploderet
 • Nye medier og kanaler opstår konstant
 • Eksplosion i nyhedsindhold og kompleksitet
 • Adgang til relevant indhold begrænses (paywalls), hvilket givet medieovervågningsselskaberne en rolle som ”media broker”.

 

Infomedia: fra presseklip til indsigter på tværs af medier

For at tilpasse sig et marked i stor forandring har Infomedia været på en rejse, hvor deres forretningsmodel er blevet gennemgransket og fornyet.

Således er Infomedia midt i en transformation hvor de går fra at være markedsledende ift. traditionel medieovervågning (fokus på artikler), til at være markedsudfordrer indenfor ”media intelligence” (fokus på data og indsigter på tværs af print, web, TV og sociale medier ift.kommunikation og marketing). Til at understøtte transformationen mod en ny position og en ny forretningsmodel har Infomedia anvendt to strategiske metoder: ”Playing to Win” og ”Business Model Canvas”. Ud fra dette ”framework” er de endt med helt konkrete initiativer til at genopfinde sig selv. Brug af nye teknologier og digitalisering i processer og arbejdsgange har været helt afgørende for at frigive ressourcer og kapital til investering i markeds- og produktinnovation.

 

 

Medieovervågning i en ny kontekst

Populært sagt skal Infomedia, gennem analyser, data og rådgivning, kunne levere indsigter, som gør deres kunder mere handlekraftige. Samtidig skal de kunne give indsigter i real- time i et voksende og komplekst medielandskab.

 

Thomas Vejlemand beskriver, at det flytter branchen fra en traditionel produktionstilgang, til at være samarbejdspartner, som kan omsætte data til indsigter og handlingsplaner. Det er derfor analytiske og rådgivende kompetencer, i form af data science specialister og teknologikompetencer, der vinder indtog i branchen

 

Det er en digital transformation som påvirker alle lag i virksomheden. Ledelsesmæssigt, strukturelt, proces- og systemmæssigt, og ikke mindst kulturelt. Der skal et nyt mindset og en helt ny værkstøjskasse til, når man skal gå fra at have et ”indefra og ud” produktionsfokus til at være markedsudfordrer i et data- og indsigtsbaseret felt, hvor man i sagens natur skal tage udgangspunkt i kundens situation og behov.

Nu er det udefra-og-ind tilgang med forventning om kort time-to-market på nye tiltag.

 

Strategiudvikling på flere niveauer

Infomedia derfor været nødt til at tænke sin forretningsmodel ind i en ny digital virkelighed, sætte kunden i centrum og ændre sin forretningsmodel. Der er tale om innovation på flere niveauer.

 

For Infomedia har det været afgørende at optimere kerneforretningen og lade innovationen og transformationen tage afsæt heri. Thomas Vejlemand understreger dette når han påpeger, at Infomedia skal se sig selv som en digital virksomhed, hvor data i stigende grad udgør værdifundamentet. Når man først indser dette, ser man også at optimering og innovation af processer og systemer skal ske parallelt med optimering og innovation af produkter og ydelser. Det kan ikke skilles ad, hvis kunderne skal tilbydes hvad de efterspørger, og værdiskabelsen samtidig skal optimeres.

 

Derfor er innovation ift. ny position og forretningsmodel forankret i hele organisationen. Det har i den sammenhæng været nødvendigt at ændre strukturer og tilføre nye kompetencer.

 

Den metodiske tilgang har haft stor betydning for transformationen. Væk er de lange detaljerede strategirapporter. Ind er kommet enkle og visuelle strategiframeworks, som kan hænge synligt på vægge og skabe dialog og interaktion. Mål- og resultattavler har været afgørende elementer, hvor afdelinger, teams m.v. ugentligt har korte stand-up møder, hvor man evaluerer ugentlige commitments, mål og resultater.

 

Der er tale om en meget visuel og involverende strategimetode med fokus på mål og indsatser, som medarbejderne selv har været med til at udforme. Dermed giver det en decentralisering omkring beslutninger, som øger motivationen for deltagelse. Ledelsen har en væsentlig rolle i at sikre synergi og sammenhænge mellem mål og indsatser, både på tværs af områder og mellem områder og corporate tiltag.

 

Strategiredskaber for Infomedia har været:

 • ”Playing to Win” – til udfordring og fastlæggelse af ny position.
 • Alex Osterwalders ”Business Model Generation” (BMG) med “Business Model Canvas” (læs mere i ”Har du ondt i forretningsmodellen”). En metode og et værktøj, der visualiserer forretningsideer og modeller samt skaber et fælles sprog omkring strategiudvikling.
 • ”4 disciplines to execute” fra Franklin Covey med fokus på mål (”wild important goals”) og resultattavler.

 

Insight for Impact: sigtet med den digitale transformation

Infomedias digitale transformation er udtrykt gennem et ”mission statement”: ”Insight for Impact”. Det betyder, at alt hvad Infomedia investerer i og leverer til kunder og partnere har til formål at bringe indsigter i et meget komplekst mediebillede. Indsigter tager udgangspunkt i effekten af virksomhedens eller organisationens kommunikation og markedsføring. Indsigterne skal bibringe kunden øget handlekraft og optimere værdien af kommunikations- og marketingsindsatser.

 

Dansk Erhverv Konference
Foto: Søren Wesseltoft 22.11.2016

 

Nogle af de væsentligste indsatsområder for Infomedia har været:

 • Etablering af en markedsorienteret organisation. Beslutningskraften, men også det medfølgende ansvar, er placeret hos de kollegaer, som er ansvarlige for omsætning, vækst og kundetilfredshed. Produktion og IT er stærke understøttende kompetencecentre.
 • Etablering af en innovationsenhed, som skal facilitere optimerings- og innovationsprocesser internt såvel som eksternt – gerne hånd i hånd. Nye metoder for agil udvikling og designorientering tilgang med prototyping og test af koncepter og produkter er introduceret.
 • Effektivisering og automatisering af produktionsprocesser ved anvendelse af nye teknologier
 • Ansættelse af data science eksperter og eksperimentering med pilotprojekter indenfor data-mining og machine learning. På egen hånd og gennem partnerskaber.
 • Ny IT-strategi med fokus på en mere åben applikationsstruktur med hensyn til dataudveksling og nye tanker om sourcingmodeller er etableret.

 

Hele vejen igennem tænkes der i dag i mindre projekter og hurtigere leverancer med test og afprøvning. Det sker i henhold til en mission og etmål, som sikrer en mere langsigtet strategi.

 

Videre Perspektiv:

Mens Infomedia arbejder med at føre “insight for impact” ud i livet, tænker de fortsat fremadrettet. Hvor Infomedia tidligere har leveret værdi direkte ind i kommunikationsafdelingen, arbejder de nu på også at være med hos marketing og på direktionsgangen med deres indsigter.

Ved at tænke rundt omkring data har det givet os helt nye forretningsmuligheder og perspektiver og et større markedspotentiale at gå efter. Vi har samtidig masser at gøre med at holde os på forkant med nye teknologier og tendenser og løbende gentænkning af forretningsmodel og strategier. Der sker hele tiden noget nyt.”
– Thomas Vejlemand.

Thomas Vejlemand slutter med at nævne nogle af de nyeste perspektiver i horisonten, hvor især data og indsigter er i højsædet:

 • Logo- og billedgenkendelse (data på visuelt indhold). 45-50% brandomtale foregår gennem visuelt indhold. Den form for omtale vil Infomedia gerne integrere i sin medieovervågning og omsætte til analyser og indsigter ift. brandposition og effekt af omtale.
 • Robotter, machine learning og kunstig intelligens: I fremtiden vil vi ikke kun fortælle om hvad der er sket, men også begynde at forudsige, hvad der kommer til at ske. Så vi begynder så småt at bruge teknologier omkring dataopsamling og analyser til mere ”predictive leverancemodeller”.
 • Media intelligence: omtale- og datarelationer visuelt præsenteret på tværs af medier på dimensioner som tid, sentiments og interessentinvolvering. Leveret i dashboardformater – realtid.

 

Comment off

Comments are closed